Vraag hier je digital signage demo aan. Dit kan zowel live als online doorgaan.

Lees meer
Smartcity digitopia digital

Digital signage in Smart Cities, wat zijn de voordelen voor burgers en bezoekers?

Digital signage speelt een belangrijke rol in smart cities door bij te dragen aan de efficiëntie, connectiviteit, informatieverstrekking en het verbeteren van de algehele stedelijke ervaring.

Wat maakt een stad slim of een city smart?

Een slimme stad (smart city) is een stedelijk gebied dat gebruikmaakt van geavanceerde technologieën en digitale oplossingen om de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren. Het doel van een slimme stad is om stedelijke diensten efficiënter te maken, duurzaamheid te bevorderen, het gebruik van middelen te optimaliseren en de algehele leefbaarheid te vergroten. De mate van technologische vooruitgang in steden varieert over de hele wereld, en het is soms moeilijk om precies te bepalen welke stad het verst gevorderd is. Toch zijn er enkele steden die vaak worden genoemd vanwege hun voortrekkersrol op het gebied van technologische innovatie en slim stadsbeheer. Houd er rekening mee dat de situatie voortdurend verandert en nieuwe ontwikkelingen zich snel voordoen. Enkele steden die opvallen vanwege hun technologische vooruitgang zijn:

Singapore

Seoel

Tokyo

Veiligheidsmonitoring

Digital signage kan worden geïntegreerd met beveiligingscamera's en andere sensoren om de veiligheid in de stad te verbeteren. Het kan dienen als waarschuwingssysteem voor noodsituaties, zoals het weergeven van instructies bij evacuaties of het tonen van belangrijke veiligheidsinformatie.

Stedelijke advertenties en promoties

Schermcommunicatie en interactiviteit bieden mogelijkheden voor adverteerders om relevante en lokale advertenties weer te geven. Dit kan de lokale economie stimuleren en evenementen promoten, waardoor burgers op de hoogte worden gebracht van wat er in de stad gebeurt.

Openbare informatievoorziening

Narrowcasting kan worden gebruikt om realtime informatie te verstrekken aan burgers en bezoekers van de stad. Dit omvat informatie over openbaar vervoer, verkeersupdates, weersvoorspellingen, evenementen, en noodsituaties zoals evacuaties of natuurrampen.

Wayfinding en navigatie

Digital schermen functioneren tevens als interactieve wayfinding-systemen om mensen te helpen navigeren door de stad. Dit kan handig zijn voor zowel voetgangers als bestuurders, waarbij real-time routeaanwijzingen worden gegeven op basis van verkeersomstandigheden en evenementen.

Evenementen en cultuurpromotie

Steden kunnen digital signage gebruiken om culturele evenementen, tentoonstellingen, en festivals te promoten. Dit draagt bij aan het stimuleren van toerisme en het vergroten van de betrokkenheid van de gemeenschap.

Dynamisch verkeersmanagement

Schermcommunicatie kan worden geïntegreerd met verkeersmanagement systemen om real-time verkeersinformatie te verstrekken, wegafsluitingen aan te kondigen, en alternatieve routes aan te bevelen om congestie te verminderen.

Milieubewaking

Sensoren gekoppeld aan digital signage kunnen informatie verzamelen over luchtkwaliteit, geluidsniveaus en andere indicatoren. Deze gegevens worden gebruikt voor stedelijke planning en het nemen van maatregelen voor de regio.

Openbare diensten en E-government

Digital screens worden ook gebruikt voor het vereenvoudigen van interacties met overheidsdiensten. Bijvoorbeeld door het verstrekken van informatie over stadsdiensten, het weergeven van wachttijden bij gemeentelijke kantoren, en het faciliteren van e-governmenttransacties.

Ook hier wordt ingezet op AI

AI heeft het potentieel om smart cities aanzienlijk te verbeteren door bij te dragen aan diverse aspecten zoals verkeersbeheer, energie-efficiëntie, veiligheid, afvalbeheer en besluitvorming. Het kan steden slimmer, duurzamer en aangenamer maken voor hun inwoners. Door gegevensgestuurde inzichten en automatisering kan AI bijdragen aan efficiënter gebruik van middelen, verbeterde diensten en het oplossen van stedelijke uitdagingen. Tegelijkertijd is het van cruciaal belang om ethische en privacyoverwegingen te integreren bij de implementatie van AI in stedelijke infrastructuren.

Wie zijn de stakeholders?

De rol van de overheid is cruciaal bij het transformeren van een stad tot een slimme en innovatieve omgeving. Dit effectief realiseren vereist een zeer nauwe samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en de burgers. Een holistische aanpak, waarbij technologische innovatie wordt gecombineerd met effectief bestuur en betrokkenheid van de gemeenschap, is essentieel voor het succes van slimme stadsinitiatieven. Onze samenwerking met Living Tomorrow doet ons reeds vele jaren samenwerken met aanvullende ecosystemen die in de toekomst een meerwaarde gaan bieden aan de algemene stadservaring en digitale ontwikkeling.

Meer over Living Tomorrow

Heb je digital signage vragen? Op zoek naar frisse content of interactieve ervaringen?

We hebben aantrekkelijke prijzen omdat we onze eigen digital signage software ontwikkelen. Ook de plaatsing van beeldschermen nemen wij volledig voor onze rekening.

Lees meer over digital signage