Samen verkleinen we de kloof tussen overheid en burger

Zeg niet zomaar schermen of digitale borden tegen onze overheidsconcepten, onze diensten omvatten veel meer. Steden en gemeenten willen een concreet plan hoe ze burgers vlot en correct kunnen informeren en dat is wat wij doen. Deze visie leverde ons recent een aanbesteding op om Limburgse steden en gemeenten te voorzien van (interactieve) digital signage.

Digital signage voor steden en gemeenten

We zien dat communicatie naar de burger steeds meer gecentraliseerd, digitaal en informatief moet zijn. Steden en gemeenten zijn alsmaar meer bezig met het opzetten van een gestructureerde communicatiestrategie. Met onze aangepaste services willen we nieuwe diensten creëren of bestaande diensten verbeteren. Het doel is om diensten te optimaliseren richting de noden van klanten enerzijds en om diensten efficiënter te maken voor bedrijven anderzijds.

Wij zorgen voor een goede verpakking van de boodschap

In tegenstelling tot broadcasting is ons doel om de verfijnde doelgroep onmiddellijk te bereiken op een zinvolle manier. Digital signage is een waardevolle aanvulling van een lokale of regionale communicatiestrategie. Hoe uniformer de boodschap, hoe duidelijker voor de burgers. Let wel, dit gaat alleen op wanneer die is aangepast aan het medium. Passanten blijven gemiddeld niet langer dan 10 seconden voor een bord staan, daarom visualiseren en timen wij de boodschappen voor het beste resultaat.

Data is goud waard

Beslissingen neem je liever niet op basis van buikgevoel alleen. Wil je een nieuw mobiliteitsplan invoeren of gerichte acties uitvoeren tegen zwerfvuil, dan wil je dit ook kunnen ondersteunen met feitenmateriaal. Gelukkig heb je als bestuur heel wat data voor een objectieve blik te garanderen. Je genereert die misschien zelf wel via smart city-initiatieven of krijgt ze van partners. Alleen zit informatie vaak verborgen in databases en kan je er weinig inzichten uithalen. Een effectief beleid start dus met het inzichtelijk maken van de data. Daar kunnen wij je ook bij helpen.

Onze ontwikkelaars doorlichten je systemen en vinden steeds een manier om je belangrijke data te visualiseren.

Lees de s-Lim case

Heb je digital signage of audiovisuele uitdadingen?

Vraag vrijblijvend informatie. Iedereen is welkom om onze digitale concepten en AV-oplossingen te ervaren.

Lees meer