Smart building digitopia digital signage

Europa's klimaatneutrale horizon: slimme gebouwen die auto's efficiënt laden

Tegen 2050 streeft de Europese Unie naar een economie die volledig klimaatneutraal is, wat ons allemaal dwingt om nieuwe mogelijkheden en technologie te omarmen. Dit stimuleert aanzienlijk de acceleratie om slimme gebouwen neer te zetten.

Het groeiende bewustzijn over de voordelen van geavanceerde building tech wordt aangewakkerd door zowel strengere Europese en lokale regelgeving als de impact van maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR). Steeds vaker wordt digital signage ingezet om building metrics weer te geven. Deze dynamische informatie grafisch voorstellen, is dan ook een vraag die we regelmatig krijgen. Vandaag ligt de focus voornamelijk op onderstaande peilers.

Real-time dashboards die live data processen

Onmisbare metrics zijn energieverbruik, energieproductie, temperatuur, luchtkwaliteit, bezettingsgraden en andere relevante gegevens. Deze dashboards worden continu bijgewerkt en geven medewerkers, bezoekers en facility managers inzicht in slechts een oogopslag. Belangrijke statistieken worden weergegeven in de vorm van grafieken en diagrammen om trends en patronen te illustreren. Dit versnelt de interpretatie van je workplace management, energie-efficiëntie en andere metingen. Hierdoor kan je beter anticiperen op issues en trends.

Groot vraagstuk rond laadpalen

Met e-charging of slim opladen kunnen elektrische voertuigen uiterst efficiënt worden opgeladen, zonder het elektriciteitsnet van een gebouw te overbelasten. Op deze manier wordt het maximale rendement behaald bij laadstations met een beperkte stroomcapaciteit. Deze informatie kan breed worden gedeeld binnen het gehele pand, waardoor onverwachte situaties worden vermeden doordat gebruikers tijdig worden geïnformeerd over het nut van een iets langere aanwezigheid op kantoor.

Waarschuwingen en meldingen

Digital signage kan automatisch waarschuwingen en meldingen pushen in geval van abnormale situaties of kritieke gebeurtenissen, zoals een temperatuurafwijking, een overbelasting tot zelfs een stroomstoring.

Beschikbaarheid van ruimtes

Voor smart buildings met ruimtereserveringssystemen kan digital signage de actuele beschikbaarheid van vergaderzalen, werkplekken of andere ruimtes weergeven, waardoor de werknemer in alle comfort zijn of haar werkdag afwerkt.

Feedback en enquêtes

Onze schermen worden vaak gebruikt om enquêtes en feedbackformulieren weer te geven, waardoor gebruikers direct hun mening kunnen delen over de omgeving, diensten en voorzieningen. Dit vormt een schat aan informatie voor de facility manager.

Integratie met IoT-apparaten

Als onderdeel van een IoT-ecosysteem kan digital signage informatie ontvangen van verschillende sensoren en slimme apparaten. Diverse IoT-oplossingen (ingebed in het gebouw), presenteren we vervolgens op een zeer toegankelijke manier.

Eindelijk bewustwording

Het bewustzijn over geavanceerde gebouwtechnologie groeit door strengere regelgeving en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Digital signage speelt een cruciale rol in het visualiseren van building metrics met real-time dashboards voor energieverbruik, temperatuur en andere relevante gegevens. Het efficiënt opladen van elektrische voertuigen met e-charging wordt cruciaal de komende jaren. Signage wordt steeds vaker ingezet voor het uitlezen van waarschuwingen, beschikbaarheid van ruimtes, werknemer feedback en IoT-sensoren in smart buildings. Deze technologische ontwikkelingen dragen bij aan het streven naar duurzaamheid van kantoorgebouwen.

Lees meer nieuws

Heb je digital signage of audiovisuele uitdagingen?

Vraag vrijblijvend informatie. Iedereen is welkom om onze digitale concepten en AV-oplossingen te ervaren.

Lees meer